ИСЛАМ ЖОЛУ ТУУРАЛУУ

ИсламЖолу сайтына кош келипсиз!

🚹 Биздин окурмандар:
Жаңы баштоочулар, динди жаңыдан үйрөнүп келе жаткан мусулмандар.

📣 Биздин девиз:
Тастыкталган, далилдүү гана маалымат! – Таза тамак ден-соолукту чыңагандай, таза маалымат ыйманды чыңайт, Туура Жолго алып келет. Таза эмес аш денени уулагандай эле, туура эмес маалымат ыйманды булгайт, адашууга алып барат.

🛤 Биздин жол:
Ислам – алгачкы такыба үч муундун (сахаба, табаин жана табатабаиндердин) түшүнүгү менен! Мына алар Туура Жол имамдары, бул үммөттүн үлгүлөрү.
Бейишке кирчү тайпа бул сахабалар жана аларды кылдаттык менен таза ээрчигендер. Аллах Таала айтты: «Мухажир жана ансарлардан турган алдыңкы саптагы эң биринчилер жана ошолордун изинен эң сонун ээрчип бара жаткандардан Аллах ыраазы болду, алар дагы Аллахтан ыраазы болушту. Жана Аллах аларга, астынан дарыялар аккан, түбөлүк калуучу Бейиштерди даярдап койду. Бул – чоң жеңиш!» (Куран 9:100).
Аллахтын элчиси ﷺ айтты: «Эң жакшы адамдар менин муунум, андан соң кийинкилери, андан соң кийинкилери» (Бухари: 2652; Муслим: 2533)

🌀 Биздин принциптер:
1- Таухидди кармануу.
2- Жамааттын биримдигин сактоо.
3- Мусулман мамлекет башчысына моюн сунуу, каршы чыкпоо.
4- Аалымдар менен байланышта болуу.

📜 Биздин даават:
Аллах Таала айтты: «[О, Мухаммад,] айткын: “Бул менин жолум, мен жана мени ээрчүүчүлөр Аллахка чакырабыз, илимдин негизинде…”» (Куран 12:108).
Адамдардын жаралуу максаты болгон – Таухидке – Жалгыз Аллахка ибадат кылууга чакырабыз, жана анын карама каршысы болгон нерсе, эң чоң күнөө – Ширк экенин эскертебиз. Чакырыгыбыз далилдүү, асыл илимдин негизинде.
Бардык жамааттарды Аллахтын динин – Исламды – сахабалар калтырып кеткендей, бирге, таза жана бидаатсыз тутунууга чакырабыз. Аллах Таал айтты: «Аллахтын жибин (динин) бардыгыңар бирге бекем кармангыла жана бөлүнбөгүлө» (Куран 3:103). Себеби, амалдардын эң жаманы – диндеги жаңылыктар, ар бир жаңылык бидаат, ар бир бидаат адашуу. Дин толук жана жаңы нерсе киргизүүсүнө муктаж эмес. Аллах Таала айтты: «Бүгүн мен силерге диниңерди толук кылып бердим…» (Куран 5:3).

📡 Биздин аспап:
Заманбап жаңы технологиялар.

👥 Биздин жамаат:
Пайгамбарыбыздын ﷺ жана сахабалардын жолун тутунгандар. Аллахтын элчиси ﷺ айтты: «Менин жаным Анын колунда болгон Затка ант силер сөзсүз түрдө 73 агымга бөлүнөсүңөр – бирөө Бейиште, жетимиш экиси Тозокто. Айтышты: алар кимдер? Айтты: аль-Жамаат» (Ибн Мажа: 3992), риваяттында келет: “…Айтты: бүгүнкү күндө мен жана менин сахабаларым карманганды кармангандар” (Тирмизи: 2641).
Ахлюс-Сунна (Пайгамбарыбыздын ﷺ жолу) ва-ль-Жамаат (сахабалардын жолу).

🇰🇬 Биздин мусулман мамлекет башчыларына болгон позициябыз:
Мусулман эл башчысына жакшылык иштерде баш ийүү милдет. Анын кетирген каталары себептүү ага каршы чыгуу, митинг-демонстрацияларды уюштуруу Шариатка ылайык келбейт. Хадисте: «Ким мойнунда баяты жок өлсө – жахилия өлүмү менен өлүптүр» (Муслим: 1851). Баят – “мусулман эл башчысына моюн сунам, каршы чыкпайм” деген жүрөктөгү ишеним.

💣 Биздин терроризмге болгон позициябыз:
ИШИМ (Ирак-Шам ислам мамлекети/ ИГИЛ) – исламга эч кандай тиешеси жок, алар адашкан агым харижиттерден, — деп билебиз. Сирияда болуп жаткан нерсе жихад эмес, жана аны колдоБойбуз. Бардык мусулмандарга, анын ичинде сириялык карапайым элге ыйман жана тынчтык гана тилейбиз.
Өзүн өзү жардыруу, коомду террор менен бүлгүнгө салуу, акысыз кан төгүү – чоң күнөөлөрдөн.

✏ Биздин аалымдар:
Дүйнөлүк деңгээлдеги авторитеттүү чоң аалымдар: Абдуррахман Ас-Саъди, Ибн Баз, Ибн Усеймин, аль-Альбани, Мукбиль ибн аль-Вади, Салих аль-Фаузан, Абдуль-Мухсин аль-Аббад ж.б.
Куран-Сүннөттү сахабалардын түшүнүгүндө түшүнгөн бардык илгерки Ахлюс-Сунна аалымдары: Хасан аль-Басрий, Ибн Сирин, Суфян ибн Уйейна, Абу Ханифа, Малик ибн Анас, аш-Шафи, Ахмад Ибн Ханбал, аль-Бухари, Муслим, Абу Дауд, ат-Тахави, Ибн Теймия, Ибн Каййим, Ибн Касир ж.б.
Ошондой эле азыркы учурдагы дүйнөлүк деңгээлдеги эң авторитеттүү аалымдардын эки чоң уюму “Хайату Кибар аль-Улама” (Чоң аалымдардын уюму) жана “аль-Ляжна ад-Даима лиль-Ифта” (Фетва берүү боюнча туруктуу комитет).

📚 Биз колдонгон булактар:
• Куран жана анын тафсирлери (ат-Табари, Ибн Касир, Тайсир ар-Рахман ж.б.)
• Хадис жана анын тафсирлери (Бухари, Муслим, Абу Дауд, Тирмизи, Фатх аль-Бари, Шарх Муслим, Тухват аль-Ахвазий ж.б.)
• “Чоң аалымдар уюмунун” жана “Туруктуу Комитеттин” фетвалар жыйнактары.
• ж.б. ахлюс-сунна аалымдарынын китептери жана расмий сайттары.

☎ Биздин контактар:
www.islamjolu.kg
islamjolu@inbox.ru
www.youtube.com/islamjolu
www.facebook.com/islamjolu
www.twitter.com/islamjolu
www.ok.ru/islamjolu
www.vk.com/islamjolu
www.my.mail.ru/community/islamjolu
www.instagram.com/islamjolu
+996-550-106363 (Вотсапп, Телеграмм)
Телеграм (https://t.me/islamjolu)

📍 Бишкек, Кыргызстан