орозонун пазилеттери

Орозонун пазилеттери (Орозонун артыкчылыктарын баяндаган хадистер)

Орозонун пазилеттери жөнүндө хадистер

?Аллах орозону Өзү үчүн тандап алган жана орозо кармоочуларды ченемсиз сыйлыктары менен сыйлайт. Бул тууралуу Кудсий хадисте мындай дейт: “…Мен үчүн гана кармалган орозо, Менин бул үчүн сыйлыгым бар”. Аль-Бухари Фатх: 1904, Сахих аль-Таргиб 1/407)

?Хадис: «Орозолуу адамда эки чон сүйүнүч бар. Бири-ооз ачып, тамактангандагы, экинчиси Аллахы менен жолугуп, Анын жамалын көргөн учуру». (Муслим 2/807)

?Хадис: «Орозо Акыретте орозо кармоочунун талабын талашып: «Оо, Аллах! Мен мунун тамактануудан жана каалоолорунан кайтардым эле. Ошондуктан мага шапаат кылууга уруксаат бер»,-дейт. (Ахмад 2/147. Аль-Маджма Сахих аль-Таргиб, 1/411).

?Хадис: «Орозолуу адамдын оозунан чыккан жагымсыз жыт Аллахтын алдында мисктин жытынан да жыпар жыт». (Муслим, 2/807).

Орозонун пазилеттери

?Хадис: «Орозо- адамды тозок отунан сактай турган күчтүү чеп жана коргону» (Ахмад, 2/402; Сахих аль-Таргиб, 1/411; Сахих аль- Джами 3880).

?Хадис: «Кимде ким Аллах үчүн бир күн орозо кармаса, Аллах ал адамдын жүзүн тозок отунан жетимиш жылдык аралыкка алыстатып коёт».(Муслим,2/808).

?Хадис: «Кимде ким АЛЛАХтын мээримин издеп бир күн орозо кармаса, ушул күн анын жашоосунун акыркы күнү болсо, ал бейишке кирет» (Ахмад 5/391, Сахих аль-Таргиб 1/412).

?Хадис: «Акыйкатта, бейиште “Ар-Раййан” деген эшик бар. Акыретте бул эшиктен орозо кармагандар гана кире алышат. Алардан башкаларга бул эшиктер жабык болот. «Орозолуулар кайда?»-делинет. Анан орозолуулар киришет, эшиктер жабылат, алардан башка эч ким кире албайт».(Аль-Бухари Фатх:1797).

?Хадис: «Качан Рамазан айы жаңырганда, Бейиш эшиктери ачылат жана тозок эшиктери жабылып, шайтандар чынжырланат.» (аль-Бухари Фатх: 3277).

?Хадис: «Рамазан айындагы орозо он айлык орозого барабар.» (Муснад Ахмад, 5/280, Сахих аль-Таргиб, 1/421).

?Хадис: «Кимде ким Рамазан айында орозонун сыйлыктарына ишенүү жана үмүт менен орозо тутса, өткөн (эски) күнөөрү кечирилет.» (Аль-Бухари Фатх:37)

?Хадис: «Ар бир ооз ачуу (ифтар) убагында Аллах тозок отунан кутулуучу адамдарды тандайт» (Ахмад:5/256, Сахих аль-Таргиб:1/419)

© ИсламЖолу

Добавить комментарий