Балдарыбыздын тарбиясына көнүл буралы

Балдарыбыздын тарбиясына көнүл буралы

1599

Бүгүнкү күндө аялдар, балдарына убакыт бөлбөй, башка нерселер менен алек болуп калышты.
Алар өздөрүнүн иштери, жумуштары жана көңүл ачуучу нерселер менен алек

Балдарын тарбялоочуларга жана бала-бакчаларга беришет, алар ал балдарга кыйратып деле мээримин – ырайымын төгө албайт, көңүл деле жакшы бурулбайт.
Ата эне балдарына берчү тарбияны кантип жоготту?
Себеби алар балдарын кызматчыларына, тарбиялоочуларга таштап коюшуп, анан кийин балдарынан жакшылык кылуусун үмүт этишет.
Балдар ата-эне ким экенин билбей чоңоюшат
Тарбиялоочуну жана балабакчаны билишет, бирок ата-энесин билишпейт
Кантип анан алар кийин ата-энесине жакшылык кылсын — аларды жакшы билбесе?

Ушуга көңүл бургула, Аллах силерге ийгилик берсин

Пикир жок