Акыйда

Акыйда

Ширк пайда болуусунун бир себеби - өлгөн солих адамдардын арбактарын улуктоо Тарых. Эң биринчи ширктин пайда болуусу ортомчуларды 'шапаатчы' кылып алуудан башталган (кз. Куран 39:3) Бул...

ТАУХИД БАРДЫГЫНАН БИРИНЧИ ❓ Эмне учун таухид эң биринчи турат? Шейх Раби ибн Хади аль-Мадхали айтты: ❗️ Себеби ушул нерсе – пайгамбарларга буйрук кылынган Аллахтын жолу. Элчилердин...

1-ШАРТ: ИЛИМ Келименин нафий жана исбат маанисин түшүнүү. Анын карама-каршысы: жахль (илимсиздик).  Бул шартка Аллахтын сөзү далил: “Билгиниң Аллахтан башка сыйынууга татыктуу зат жок экендигин, жана...

Ширк эң алгач Нух пайгамбардын коомунда пайда боло баштаганы белгилүү. Ибн Аббас, ага жана анын атасына Аллах ыраазы болсун, жеткизген бир кабарда, Нух менен Адам...

Бул жашоодогу негизги максат, кимде ким төмөнкү төрт маселени билип, түшүнсө анда ал жашоодогу максатын түшүнүптүр. 1- Аллах Таала, жин менен инсанды,жалгыз Анын өзүнө гана...

Бүгункү күндөгү эң залкар ахли-сунна аалымы Шейх Солих Аль-Фаузан (Аллах аны Өз коргоосуна алсын ) Чоң Уламалар Кеңешинин мүчөсү Фатва боюнча Туруктуу Комитеттин мүчөсү Мекке шаарынын Фикх Академиясынын мүчөсү ...

📖 Таухид Китеби (Китаб ат-Таухид) №30 бап: Жаандын жаашын жылдыздар менен байланыштыруу тууралуу 1⃣ Аллах Таала айтты: «Силерге берилген ырыскыны (б.а. жаанды) жалганга чыгарасыңарбы?!» 📚 (Куран,...

Мухаммад Расулуллах - Мухаммед Алланын элчиси - деген күбөлүк келимесинин алты шарты бар: 1. Алып келген пайгамбарлык рисаласын (миссиясын) кабыл кылып, чын жүрөк менен ишенүү. 2. Тили...

МУХАММАД ИБН СОЛИХ АЛЬ-’УСЕЙМИН (Аллах аны Өз ырайымына алсын) «Эки күбөлүк» «Аллахтан башка сыйынууга татыктуу зат жок жана Мухаммад Аллахтын элчиси» (Ашхаду аллаа илааха иллаЛлааху ва...

СУРОО. Намаз окуп, орозо кармап, бирок тозокко түшүп калуу мүмкүнбү? ЖООП. Шейх Солих ас-Сухейми айтты: Өтө пайдалуу жана маанилүү суроо! Аллахка жана Пайгамбарга ыйман келтирдик деп,...