Улуу инсандар

Улуу инсандар

Мухаммад Расулуллах сөзүнүн мааниси жана шарттары тууралуу кыска (тизме түрүндө) бул жерден окусаңыз болот. Ал эми анын ТОЛУК жана кенен чечмелениши төмөнкү макалада. Мухаммад Расулуллах келимесинин...

Шейх Солих аль-Фаузан Имам Абу Ханифаны сөккөндөр тууралуу айтты: 💬 Аллахтан саламатчылык тилейбиз! (Ким Абу Ханифаны сөксө) алар илимсиз-наадандар же аларда адашуу бар! Имам Абу Ханифа ахлу...

Имам Абу Ханифа (80-150-ж.ж. хижра жыл санагы боюнча, 699 – 767-ж.ж. григориан жыл санагы боюнча). 🌱 Төрөлүшү жана өсүшү Абу Ханифа ан-Нуъман ибн Сабит ибн Зути...

  Шейх Ибн Баз'дын төрөлүшү жана өсүшү Абдулазиз ибн Баз ибн Абдуллах ибн Абдурахман ибн Мухаммад ибн Абдуллах. Баз урпакгынан чыккан. Баздар илимге бекемдиги, соода менен...

ℹ Илим – аалымдар'дан алынат. Бирок, көпчүлүк карапайым калк, чыныгы аалымдарды билбей, тааныбай – өзүн аалым кылып көрсөткөн, аалымсынган адамдарды аалым деп ойлошуп – ошолордон...

🌃 Түндөрдүн биринде Шейх Ибн Бааз өз үйүндө намаз окуп жаткан болот. Бир кезде ал, тамдын үстүнө бирөө секирип киргенин угат. Шейхтин үйү борбор...

Шейх Солих ибн аль-Фаузан  

Шейх Салих Ас-Сухайми (хафизаху Аллах) айтты: Илимди терең билген, роббаний аалымдардын өзгөчө белгилери бар. Алардын кээбир белгилеринен: -Фатва берүүгө жулунуп, шашылышпайт. -Ар бир фатвасында Алланын алдындагы жоопкерчилигин билишет. Дагы...

Мухаммад Расулуллах - Мухаммед Алланын элчиси - деген күбөлүк келимесинин алты шарты бар: 1. Алып келген пайгамбарлык рисаласын (миссиясын) кабыл кылып, чын жүрөк менен ишенүү. 2. Тили...