Аалымдар

Аалымдар

Шейх Солих аль-Фаузан Имам Абу Ханифаны сөккөндөр тууралуу айтты: 💬 Аллахтан саламатчылык тилейбиз! (Ким Абу Ханифаны сөксө) алар илимсиз-наадандар же аларда адашуу бар! Имам Абу Ханифа ахлу...

Имам Абу Ханифа (80-150-ж.ж. хижра жыл санагы боюнча, 699 – 767-ж.ж. григориан жыл санагы боюнча). 🌱 Төрөлүшү жана өсүшү Абу Ханифа ан-Нуъман ибн Сабит ибн Зути...

  Шейх Ибн Баз'дын төрөлүшү жана өсүшү Абдулазиз ибн Баз ибн Абдуллах ибн Абдурахман ибн Мухаммад ибн Абдуллах. Баз урпакгынан чыккан. Баздар илимге бекемдиги, соода менен...

ℹ Илим – аалымдар'дан алынат. Бирок, көпчүлүк карапайым калк, чыныгы аалымдарды билбей, тааныбай – өзүн аалым кылып көрсөткөн, аалымсынган адамдарды аалым деп ойлошуп – ошолордон...

🌃 Түндөрдүн биринде Шейх Ибн Бааз өз үйүндө намаз окуп жаткан болот. Бир кезде ал, тамдын үстүнө бирөө секирип киргенин угат. Шейхтин үйү борбор...

Шейх Солих ибн аль-Фаузан  

Шейх Салих Ас-Сухайми (хафизаху Аллах) айтты: Илимди терең билген, роббаний аалымдардын өзгөчө белгилери бар. Алардын кээбир белгилеринен: -Фатва берүүгө жулунуп, шашылышпайт. -Ар бир фатвасында Алланын алдындагы жоопкерчилигин билишет. Дагы...