Ыймандуу кыз кантип ыймандуу жигитти тандашы керек? - Шейх Ибн Баз

Суроо: “Жоолук салынган, мусулман ыймандуу кыз кантип ыймандуу жигитти тандашы керек? Кандай жол менен өзүнө өмүрлүк жолдош тандай алат? Жана ал жигит, кандай сыпаттарга...

Жүрөктүн Аллага мерез болуп, Андан алыстоосу- эң чоң жамандык. Алладан алыс жүрөктөр- бул мерез жүрөктөр. Эгер жүрөк мерез болсо, Алладан коркпойт, көздөн жаш да...
Хадис: Пайгамбар айтты ﷺ «Ким өз бир тууганына “Эй, каапыр!” деп айтса, ал андай эмес болсо – ал ага кайтып келет»[Бухари, Муслим]

❔СУРОО. Такфир (каапырлыкта айыптоо) маселеси тууралуу - анын ичинен жалпы такфир жана жеке такфир өкүмү кандай болуш керек? ❗ЖООП.  Шейх Мухаммад Солих Ибн аль-Усеймин رحمه...

Азыр "ханафи мазхабы" деп коюп динде ар нерсени кыла берүү мода болуп калды. Эгер Имам Абу Ханифа бүгүнкү мазхабты сокур ээрчиген кишилерди көрсө төбө...

Ибадатка  түрткү болгон  булактарга көнүл буруу Намаз тууралуу,  анын пайда-сообу,  намазды калтыруунун  жазасы тууралуу Куран, хадисте  айтылган  өкүмдөрдү, аалымдардын, такыбалардын акыл-кеңештерин  окуу, угуу  пайда...

Чындыгында Алла Таала    Өзүнүн    Ыйык китебинде аялга болгон эркектердин азгырылуусун кабарлаган. «Адамдар үчүн (бул дүйнөдө) аялдардан, перзенттерден, кинтар-кинтар алтын-күмүштөрдөн, сулуу-көркөм тулпарлардан, (үйүр-үйүр) малдардан жана эгиндерден...

Ширк пайда болуусунун бир себеби - өлгөн солих адамдардын арбактарын улуктоо Тарых. Эң биринчи ширктин пайда болуусу ортомчуларды 'шапаатчы' кылып алуудан башталган (кз. Куран 39:3) Бул...

Азыркы күндөрдө пайда болгон, өзүн Ислам мамлекети (ИШИМ - Ирак менен Шамдын Ислам мамлекети) деп тааныштырган топтун Исламга эч кандай тиешеси жок. Алардын сүйлөгөндөрү Куран,...

Ажайып дүйнө түрмөгүнөн ⭕ Кадимки чымындын эки көзүндө 12000 көзчө бар. Алардын ар бири өз алдынча иштейт. Ал 1 секундада 100 кадр көргөнгө үлгүрөт экен. ?...

Сүннөт боюнча ар бир мусулман – мейли ал имам болсун  же ага уюган адам болсун, же ал жалгыз окуган абал болсун – парз намаздан...

Сүннөт же Сунна деген термин бир нече маанини туюндурат. 1⃣ Эгер “Фарз жана Сүннөт” деген сөз айкалышта келген болсо, Фарз – бул милдеттүү түрдө аткарылчу...

  Эркек канчалык адамдар менен жакшы мамиле курбасын, бирок аялы менен корс болсо ал ийгиликсиз адам. Ар бир эркек аялы менен тил табыша албаса ал...
Балдарды тарбиялоо ыкмалары

? Кудай тобо! Жыйырмадан ашык балдарды тарбиялоо ыкмалары турса көпчүлүк адамдар үчөөнү гана колдонушат: баласына буйрук берет, укпаса кыйкырат, ката кетирсе жемелейт. ? Балаңызга кечке...
Робби зиднии ъильман - О, Раббим, менин илимимди көбөйт

Бардык жакшы иштер, солих амалдар илимге негизделет. Илим – жашооңдогу бүтүн жакшылыктын башаты. Илимсиз  ибадат кылган сайын адам Аллахка жакындабай, тескерисинче Аллахтан алыстай берет. ? Илим бул...

Ахлю-Суннанын ишениминде Ыйман бул сөз, ишеним жана амал деп келет. Сөзсүз түрдө ыймандуу болуш үчүн тил менен айтуу (шахада келимеси), жүрөк менен ишенүү жана...

❓СУРОО. Пайгамбардын мавлидин (туулган күнүн) жана исра-мираж кечесин адамдарга даават кылуу максатында белгилөөгө болобу? Жана ал нерселерди Индонезиядагыдай, исламдын белгиси кылуунун өкүму кандай? ❗ЖООП. (ФЕТВАЛАР БОЮНЧА...