Ачууну жеңүү жолдору

Шейх Абдурраззак Аль Бадр (Аллах Өз коргоосуна алсын)