Метка: ИГИЛ

  • ИГИЛ тобунун 13 ачык адашуусу

    Азыркы күндөрдө пайда болгон, өзүн Ислам мамлекети (ИШИМ — Ирак менен Шамдын Ислам мамлекети) деп тааныштырган топтун Исламга эч кандай тиешеси жок. Алардын сүйлөгөндөрү Куран, Хадис жана илгерки сүннөт аалымдарынын...

  • ИГИЛ (ДАИШ) ИШИМ тобу

    Шейх Солих аль-Фаузан айтат: ИШИМ (Ирак-Шам Ислам мамлекети / ИГИЛ) жамааты жана деги эле бардык адашкан топтор – “шайтандын партиясынан” деп эсептелишет: алар же харижиттер же адашууга чакыруучулар. Буларга бир...