Салаф жана салафи деген ким? Салафизм деген эмне? Салафиттер деген кимдер?

Салаф жана салафи деген ким? Салафизм деген эмне? Салафиттер деген ким? САЛАФИЗМ — БУЛ САХАБА, ТАБАИН ЖАНА ТАБАТАБАИНДЕРДИН ЖОЛУ ?Сахаба деген ким? Сахаба...