Фитр садака. Фитир садакасы канча өлчөмдө, кайсыл нерселерден берилет?

⚠️ ФИТР САДАКА (же ОРОЗО ЗЕКЕТИ же ФИТР ЗЕКЕТ) — Рамазан учурунда, ар бир мусулмандан, тамак-аш менен, белгилүү өлчөмдө берилчү, милдеттүү садака. Эң жакшы...