Метка: ыймандан

  • Сабыр кылуу ыймандан

    Аллах Таала айтты: «Кандай гана кыйынчылык келбесин – ал Аллахтын буйругу менен келет. Ким Аллахка ыйман келтирсе анын жүрөгүнө хидаят [Туура Жол] берет. Аллах бардык нерсени Билүүчү» (Куран, ат-Тагообун 64:11)....