Айт намазынын өкүмү

Айт намазына катышуу — ар бир мусулман эркектин парзы.

Шейхул-Ислам Ибн Теймия мындай деген:

? “Биз, бул тууралуу Абу Ханифа жана башка имамдар айткандарындай, айт намазы ар бир инсанга жеке парз (фардул-‘айн) деген корутундуга келдик.

Жана бул имам Шафи`идин да пикирлеринин бири жана имам Ахмад мазхабынын да пикирлеринин бири.

Ал эми «Айт намазы фардул-кифая» деген сөздөргө келсек, алар акыйкат болуудан алыс! Акыйкатта, ал Исламдын эң улуу ырымдарынын бири, жана ага жума күнүнөн да көбүрөөк адам жайналат, анда такбир бекитилген. Ал эми фардул-кифая деген сөз туура эмес”.

? Кз.: “Мажму’ул-фатауа” 23/161.

© ИсламЖолу

Share

You may also like...

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *