Азыркы аялдарда ушул нерсе кана?

Имам аз-Захабий (Аллах аны ырайымына алсын) айтты:

Аялдын күйөөсүнө болгон милдет иштери :

— Күйөөсүнөн дайым тартынып туруусу

— Ага тике карабашы

— Күйөөсүнө баш ийүүсү

— Күйөөсү сүйлөгөндө аны тыңдап угуусу

— Ал келгенде жакшылап тосуп алуусу

— Анын ачуусун келтирүүдөн алыс болуусу

— Күйөөсү сыртка кеткенде аны жакшылап узатуусу

— Ал уйкуга бараарда ага көңул буруусу

— Күйөөсүнүн абийирине, мал-мүлкүнө жана үйүнө кыянат кылуудан алыс болуусу

— Күйөөсүнүн алдында таза, мисвак колдонуп жана жагымдуу жыттануусу

— Күйөөсүнүн алдында сулууланып жасанып жүрүүсү,

— Аны гыйбат (ушак) кылуудан алыс болуусу.

— Аял кайын журтуна сый урмат көргөзүүсү

— Күйөөсү тапканын аз болсо дагы көп көрүүсү.

Булак: Китабуль-кабааир (1/66).

Share

You may also like...