Category: Жүрөктөрдү ойготуучу

⚡️ Акыр Заман келээрде капысынан келген өлүм көп болот

Анас (радияллаху анху) риваят кылат, Расулаллах айтты: 《Акыр Кыяматтын белгилери: … капысынан келген өлүм көбөёт》 ? (ат-Табарани “аль-Авсат”: 9376; аль-Альбани “Сахих аль-Жамиъ ас-Сагир”:...

Аллахка тобокел кылалы

Шейх Сулайман ар-Рухейли  Туугандар! Силерге Аллахка тобокел кылуу тууралуу эскертип кетем! Жүрөктөрүңөрдү Аллахка тапшыргыла. Аллахка тобокел кылгыла. Билгиле, бүткүл иштердин баардыгы – Аллахтан...