Category: Мухаммед пайгамбар ﷺ

0

«Мухаммад Расулуллах» деген келменин шарттары (кыскача)

Мухаммад Расулуллах — Мухаммед Алланын элчиси — деген күбөлүк келимесинин алты шарты бар: 1. Алып келген пайгамбарлык рисаласын (миссиясын) кабыл кылып, чын жүрөк менен...