«ан-Наба» (Кабар) сүрөсү — кыргызча которулушу

ан-Наба’ сүрөсү Ырайымдуу, Мээримдүү Аллаhтын ысымы менен! Алар (бири-биринен) эмне жөнүндө сурашууда? Улук Кабар жөнүндө. Алар ал (Улук Кабар) жөнүндө талашып-тартышышат эле.[1] Жок,...