Аялдарга жакшы мамиле кылуу боюнча айрым хадистер

  ? Аллах Таала мындай деген: …Алар (аялдар) менен жакшы мамиледе жашагыла. Эгер силер аларды жактырбасаңар да (сабыр кылгыла). Балким, силер жаман көргөн...