Такфир деген эмне❓ Такфир эрежелери кандай❓ — Шейх Ибн Усеймин

❔СУРОО. Такфир (каапырлыкта айыптоо) маселеси тууралуу — анын ичинен жалпы такфир жана жеке такфир өкүмү кандай болуш керек? ❗ЖООП.  Шейх Мухаммад Солих Ибн...