Метка: Тахухид

  • Ширк кайдан пайда болгон?

    Ширк пайда болуусунун бир себеби — өлгөн солих адамдардын арбактарын улуктоо Тарых. Эң биринчи ширктин пайда болуусу ортомчуларды ‘шапаатчы’ кылып алуудан башталган (кз. Куран 39:3) Бул аятта мушриктер айтат экен:...