Метка: Фажр намазы

  • Танкы намазга тарткан 6 учур

    Ибадатка  түрткү болгон  булактарга көнүл буруу Намаз тууралуу,  анын пайда-сообу,  намазды калтыруунун  жазасы тууралуу Куран, хадисте  айтылган  өкүмдөрдү, аалымдардын, такыбалардын акыл-кеңештерин  окуу, угуу  пайда жеткирет. Күнөө иштердин  ибаадатка зыяны чоң…...