Tagged: фетва Мухаммад Раслян

Соодадан (товардан) зекет чыгаруу

СООДАГА ЧЫГАРЫЛГАН ТОВАРЛАРДАН ЗЕКЕТ КАНТИП БЕРИЛЕТ ТУУРАЛУУ (Шейх Мухаммад Расляндын “Умдат аль-Ахкам” китебинен берген сабактарынан кыскартылып алынды) АНЫКТАМА Соода товарлары — киреше көрүү...