Tagged: фетва Солих ас-Сухейми

0

Такфириттер

Суроо: Мусулман мамлекеттеринин башчыларын каапыр деп айтып жана такфир кылган бала менен сүйлөшүп олтурсам болобу? ЖООП. Бул аябай орчундуу суроо! Мусулман мамлекеттеринин башчыларын каапыр...