Аллах кайда? — деп суроо уруксатпы

Ааламдардын Роббисине мактоолор болсун, жана Анын Элчиси Мухаммадка анын үй бүлөсүнө жана Сахабаларына жана алардын жолун ээрчигендерге саламдар жана салаваттар болсун!   БисмиЛлахи...