Үй иштерин кылуу аялга милдетпи?

Үй иштерин кылуу аялга милдетпи?

858
0
ПОДЕЛИТЬСЯ

❓СУРОО. “Үй кызматын, анын ичинен тамак-аш даярдоо, кир жуу ж.б.у.с. жумуштарды аткарууга аял милдеттүү эмес” деген сөз туурабы?

«Аялы күйөөсүнө кызмат көрсөтүүгө милдеттүү эмес, бирок кааласа сооп үчүн гана аткарат» деген сөз туурабы?

Эгер аялы үй кызматын аткаруудан баш тартса – аялга күнөө жазылабы?
ЖООП. устаз СУЛАЙМАН АР-РУХАЙЛИ айтты:

Суроодо эскерилген нерселерди кээ бир аалымдар айтышкан. Бирок, алардын сөзүнөн да туурараак жооп бар.

Бул жерде эки маселеге көңул буралы.

1⃣ Биринчиден.

Аллах Таала айтты: Аялдарыңар менен үрп-адатка жараша жашагыла (4:19). Дагы айтты: Үрп-адатка жараша — аялдардын милдеттери болгондой эле, укуктары да бар (2:228).

ℹ Үрп-адат деп бул аятта – мусулмандардын арасында илгертен бери калыптанып калган, Аллах Тааланын шариатына каршы келбеген жакшы салттар айтылат.

Ошондуктан, күйөөсү менен шариятка каршы келбеген каада салттарды сактап жашоо – аял үчүн милдет. Мусулмандардын арасында илгертен салт болгон жакшы адаттардын бири – аялы күйөөсүнө кызмат кылуусу, күйөөсүнүн үйүндөгү кызматты толук аткаруусу. Бул салт азыр да бар.

Аялы күйөөсүнө кызмат кылбаса – кантип алар ынтымакта тура алышат, кантип алар жакшылыкта чогу жашай алышат?

Аллах айтты: Аялдар менен үрп-адатка жараша жашагыла; жана айтты: Үрп-адатка жараша — аялдардын милдеттери болгондой эле, укуктары да бар. Каада салтта күйөөгө кандай мамиле кылуу керек болсо, ошол нерселерди – Шариаттын чегинен чыкпай – аткаруу, аялга милдет экендигине бул аяттарда далил бар.

Жогоруда айтылгандай, аялы күйөөсүнө кызмат кылыш керектиги, тээ Пайгамбардын (соллаЛлооху ‘алейхи ва саллям) заманынан бери келе жаткан жакшы салт.
2⃣ Экинчиден.

Пайгамбар (солла Аллаху алейхи вас саллам) күйөөгө моюн сунууну аялдарга каттуу милдет кылды.

Ал айтты: Эгер мен Аллахтан башка бирөөгө сажда кылууга буйрук (уруксат) бергенимде – аялы күйөөсүнө сажда кылсын деп айтмакмын 📖 (Ибн Мажа: 1853; Шейх Альбани хадисти сахих деди). Себеби күйөөсүнүн аялында болгон акысы абдан чоң.

Эгер күйөөсү аялын жумшаса, ал моюн сунбаса, күйөөсү ал үчүн каарданса – ал аялга периштелер дагы каарданат. Күйөөсү аялынан кызмат талап кылса, аялы аны угуп, ага баш ийүүсү керек.
Шарий өкүм өңүтүнөн каралганда – бул маселе ушундай. Аалымдардын көпчүлүгү (жумхур) ушул сөздү айтышат жана бул туура пикир.
⚠ Бул маселеде аял үчүн – адаттан тышкаркы, бир эле өзгөчө жагдай болушу мүмкүн. Ал өзгөчө жагдай ушул – эгер ал аял, аялдары күйөөлөрүнө кызмат кылБаган чөйрөдөн чыккан болсо.

Мисалы, аял бир үй-бүлөдөн чыкса, ошол жердин салты боюнча андай үй-бүлөнүн аялдары күйөөлөрүнө кызмат кылышпаса – тегинин урматтуулугу үчүн же башка бир себептерден – бул учурда аял күйөөсүнө кызмат кылуусу милдет эмес жана бул адаттан тышкаркы жагдай деп эсептелет.

Булак (оригинал): https://www.youtube.com/watch?v=HqOHDqmlbho
👤 Автор тууралуу:
Сулайман ар-Рухайли – ислам шариатынын профессору, Мединадагы Эл аралык Ислам Университетинин мудариси. Азыркы учурда Мединадагы Пайгамбарыбыздын (соллаЛлооху ‘алейхи ва саллям) мечитинде сабак берген устаздардын бири.

________
© www.islamjolu.kg

НЕТ КОММЕНТАРИЕВ

ОСТАВЬТЕ ОТВЕТ