Tagged: ибадат

Жашоонун максаты эмнеде?

Бул жашоодогу негизги максат, кимде ким төмөнкү төрт маселени билип, түшүнсө анда ал жашоодогу максатын түшүнүптүр. 1- Аллах Таала, жин менен инсанды,жалгыз Анын...

0

Бактылуулук эмнеде? — Шейх Сулайман ар-Рухейли

Бардык мактоолор Аллахка жана ааламдарга ырайым ирээтинде жиберилген пайгамбарбызга, үйбүлөсүнө  жана сахабаларына Аллахтын саламы жана салаваттары болсун. Андан кийин, сүйүктүү туугандарым, ушул он...

0

Эки күбөлүк

МУХАММАД ИБН СОЛИХ АЛЬ-’УСЕЙМИН (Аллах аны Өз ырайымына алсын) «Эки күбөлүк» «Аллахтан башка сыйынууга татыктуу зат жок жана Мухаммад Аллахтын элчиси» (Ашхаду аллаа...