Метка: ИГИШ

  • ИГИЛ тобунун 13 ачык адашуусу

    Азыркы күндөрдө пайда болгон, өзүн Ислам мамлекети (ИШИМ — Ирак менен Шамдын Ислам мамлекети) деп тааныштырган топтун Исламга эч кандай тиешеси жок. Алардын сүйлөгөндөрү Куран, Хадис жана илгерки сүннөт аалымдарынын...