Метка: Суннот деген эмне

  • Сүннөт деген эмнени түшүндүрөт?

    Сүннөт же Сунна деген термин бир нече маанини туюндурат. 1⃣ Эгер “Фарз жана Сүннөт” деген сөз айкалышта келген болсо, Фарз – бул милдеттүү түрдө аткарылчу ибадаттар, ким аны аткарбаса күнөөкөр...