Рамазан тууралуу аят жана анын түшүндүрмөсү

Орозо жана Рамазан тууралуу аят: Аллах Таала айтты: ? «Рамазан айы… Бул айда адамдарга — Туура Жол болуп, хидаят жана фуркандан турган анык...