Шавваль айынын орозосу ?

Шавваль айынын орозосу ?

4082
0
ПОДЕЛИТЬСЯ
Шавваль айынын орозосу

Рамазан айы бүткөн соң андан кийинки Шавваль айынын алты күндүк сүннөт орозосун тутуу — биз үчүн чоң мүмкүнчүлүк. Мусулман адам мындай сооптуу айлардагы күндөрдөргө кайдыгер карабай сооп жыйнап калуусу керек.

Кошумча окуу: Орозо деген эмне? Орозо тутуунун эрежелери (толук).

Аллахтын элчиси (саллаллаху алейхи ва саллям) айтты:

«Ким Рамазанда орозо тутса, анын артынан Шавваль айында ага алты күн кошсо — бир жыл орозо туткандай болот» (Муслим: 1164; Ахмад: 23533)

Бул да болсо Аллахтын Өзүнүн берешендиги менен бизге чоӊ жакшылык кылып жаткандыгы. Аз гана нерсе жасап, бирок көп эсе сооп алып жатканыбыз бизге эн чоӊ жакшылык.

Шавваль айынын орозосу бул тартипте тутулат:

1. Шавваль айнын сүннөт орозосун тутуу үчүн алгач Рамазандын карыздарын тутуп берүү шарт. Себеби хадисте «Ким Рамазан айын тутуп…» делет, ал эми Рамазандан карыздар калса ал Рамазанды туткан болуп эсептелбейт.

2. Шавваль айындагы орозону ошол Шаввал айында гана кармоо керек.

3. Шаввалдагы орозону удаа тутуш шарт эмес. Ошол ай бүткүчө каалаган алты күнүн тутуп берсе болду.

4. Шавваль айындагы орозо Рамазандагы же башка айдагы орозо сыяктуу эле багымдаттан шамга чейинки убакытта кармалат. Бардык эрежелери Рамазандын орозосу сыяктуу эле. М: Рамазандагы орозону буза турган нерселер, башка бардык орозолорду да бузат.

Шавваль орозосунун пазилети

Шавваль айынын орозосу тууралуу аалымдардын айткандары

Ибн Мубарак рахимаху Алла айтты: Шаввал айынын алты күндүк орозо алтымыш күндүк орозого тете. Ошондуктан ким ал күндөрдө орозо тутса, Рамазан айынын орозосу менен биригип бир жыл бою орозо туткандын сообун алат.

Хафиз ибн Ражаб рахимаху Алла айтты: Орозо айы бүтөөрү менен күнөө иштерге кирген адам, Алланын нээматына (жакшылыгына) кадимки шүгүрсүздүк кылып жүз бурган адам болуп саналат.

Ошондуктан, туугандар! Орозо кармоо жана башка жакшылык иштерди кылууну тек гана Рамазан айы менен чектебестен, бирок бардык айларда аткарууга аракет кылалы.

Башар ал-Хафи рахимаху Алла аттуу аалымга ибадаттарды жакшыртуу аракеттерин Рамазан айы менен гана чектеген адамдар тууралуу айтылганда, аны жообу төмөндөгүчө болгон: “Алланын кадыр баркын бир гана Рамазанда билген — кандай жаман адам! Алланын акысын чындап билген адам жыл бою ибадатта болот”.

Хафиз ибн Ражаб рахимаху Алла аалымдан пайдалуу кеңеш. Ал айтты: биз билген Шаввал жана Шаабан айындагы орозолор кадимки күнүмдүк беш маал парз намаздагы сүннөт намаздары сыяктуу. Себеби, парз намаздагы кеткен каталарды кыяматта сүннөт намаздар толуктайт, Рамазандагы парз орозонун дагы каталарын ушул Шаввал, Шаабан айындагы сүннөт орозолор толуктайт. Себеби, көпчүлүк адамдардын орозолорунда кемчилик болбой койбойт, мына ушундай кошумча сүннөт амалдарга сөзсүз муктаж болобуз.

Парз орозо бүткөндөн кийинки сүннөт орозолорду таштабай улантуу анын орозосу кабыл болгондугунан кабар берет. Себеби, Алла Таала кулунун амалын кабыл кылгандыгынын бир белгиси, ал кийинки амалдарын дагы чырайлуу аткаргандыгын уланткандыгында.

Салафтар айткандай: Адам бир жакшы иш кылып андан кийин дагы жакшы иш менен улантуусу анын биринчи жакшы ишинин кабыл болушунун белгиси деп саналат. Ал эми жакшы иш кылып кайра жаман иш кылуусу биринчи жакшы ишинин кабыл болбошунун белгиси.

Туруктуу комитеттин Шавваль айынын орозосу тууралуу фетвасы

СУРОО. Рамазан айынан кийинки кармала турган алты күндүк орозо шарттуу түрдө айт күнүнүн эртеси башталуусү керекпи же айттан соң Шаввал айы ичиндеги бир нече күндөрдөн кийин кармаса болобу?

ЖООП. Айт күнүнүн эртеси баштоо шарт эмес. Айттан кийин бир же бир нече күндөн кийин кармаса жарайт. Ошондой эле бул алты күндүк орозону адам өз ыңгайына карап Шавваль айынын катар алты күнүн же ар кайсы күндөрүндө (толуктап) кармаса болот. Бул амалдын маселеси кенен. Бул (орозо) парз эмес, бирок сүннөт.

(Фетвалар боюнча Туруктуу комитетинин фатвалар жыйнагы: №3475, 10/391)

 

©ИсламЖолу

НЕТ КОММЕНТАРИЕВ

ОСТАВЬТЕ ОТВЕТ