Ар түрдүү көз мончок-тумарларды, асыл таштарды тагынуу же болбосо кандайдыр бир дарактарга чүпүрөк байлоо жана булактарга барып жардам суроосу ж.б.у.с. нерселер - ыймансыздык жана...

Күндөрдүн биринде Сальман аль-Фарисийге кишилер конокко келип калышат. Өзү жупуну турган киши болгондуктан коноктордун алдына нан менен тузду гана коёт. Айтат: “Эгер Расулаллах ﷺ...

Адам бул дүйнөдө ар кандай сыноолор менен сыналат, каапыр жана мунафыктардан болгон душмандар менен сыналат. Динде бекем болуп, айныбоо үчүн адам сабырдуулукка муктаж. Фитналар келгенде...

Сөздүк маанисинде (إيمان) иймаан деген – ишенүү – дегенди билдирет. Бир уңгудан чыккан сөздөр (أمن) “амн” аманатчылык, бейкуттук;  (أمين) “амиин” чынчыл, ишенүүгө татыктуу адам;...
Ханафи мазхабы ‪‎Бараат

Ханафи мазхабынын эрежелеринин бири төмөндөгүчө: «Пайгамбарга ﷺ ээрчүү, анын жасаган нерселерин жасоодо гана эмес, ал жасабаган нерселерди таштоодо (жасабоодо) да турат». ? Бул эреже тууралу айтууда...

Жашоодогу кыйынчылыктар жана тардык адамдын өз колу менен жасаган күнөөлөрү аркылуу болот. Ошол кыйынчылыктар аркылуу анын күнөөлөрү жуулуп кетет. Алла Таала бир нече аяттарда баяндайт:...
истигфар деген эмне?

 Истигфар - күнөөнүн кечирилүүсүн суранып Аллахка кайрылып дуа кылуу. Аллахтан кечирим суроо - чоң ибадаттардын бири. ?Аллах айтат: “Аллахтан кечирим сурагын! Чындыгында, Аллах – Кечиримдүү,...

⛅ Мамлекет башчылар көбүнчө заалым кишилер болоору хадистерде эскертилген. Бул учурда аларга каршы чыкпастан, көп дуа кылуу керек. Пайгамбар ﷺ айтты: “Менден кийин силер адилетсиз...
Ыймандуу кыз кантип ыймандуу жигитти тандашы керек? - Шейх Ибн Баз

Суроо: “Жоолук салынган, мусулман ыймандуу кыз кантип ыймандуу жигитти тандашы керек? Кандай жол менен өзүнө өмүрлүк жолдош тандай алат? Жана ал жигит, кандай сыпаттарга...

Жүрөктүн Аллага мерез болуп, Андан алыстоосу- эң чоң жамандык. Алладан алыс жүрөктөр- бул мерез жүрөктөр. Эгер жүрөк мерез болсо, Алладан коркпойт, көздөн жаш да...
Хадис: Пайгамбар айтты ﷺ «Ким өз бир тууганына “Эй, каапыр!” деп айтса, ал андай эмес болсо – ал ага кайтып келет»[Бухари, Муслим]

❔СУРОО. Такфир (каапырлыкта айыптоо) маселеси тууралуу - анын ичинен жалпы такфир жана жеке такфир өкүмү кандай болуш керек? ❗ЖООП.  Шейх Мухаммад Солих Ибн аль-Усеймин رحمه...

Азыр "ханафи мазхабы" деп коюп динде ар нерсени кыла берүү мода болуп калды. Эгер Имам Абу Ханифа бүгүнкү мазхабды сокур ээрчиген кишилерди көрсө төбө...

Ибадатка  түрткү болгон  булактарга көнүл буруу Намаз тууралуу,  анын пайда-сообу,  намазды калтыруунун  жазасы тууралуу Куран, хадисте  айтылган  өкүмдөрдү, аалымдардын, такыбалардын акыл-кеңештерин  окуу, угуу  пайда...

Чындыгында Алла Таала    Өзүнүн    Ыйык китебинде аялга болгон эркектердин азгырылуусун кабарлаган. «Адамдар үчүн (бул дүйнөдө) аялдардан, перзенттерден, кинтар-кинтар алтын-күмүштөрдөн, сулуу-көркөм тулпарлардан, (үйүр-үйүр) малдардан жана эгиндерден...

Ширк пайда болуусунун бир себеби - өлгөн солих адамдардын арбактарын улуктоо Тарых. Эң биринчи ширктин пайда болуусу ортомчуларды 'шапаатчы' кылып алуудан башталган (кз. Куран 39:3) Бул...

Азыркы күндөрдө пайда болгон, өзүн Ислам мамлекети (ИШИМ - Ирак менен Шамдын Ислам мамлекети) деп тааныштырган топтун Исламга эч кандай тиешеси жок. Алардын сүйлөгөндөрү Куран,...