Бейиште Аллах Тааланы көрөбүзбү? Аллахты көрүү.

Шейх Абдурраззак Аль — Бадр (Аллах аны Өз коргоосуна алсын) «Жакшылык кылган адамдарга эң сонун нерсе жана кошумчасы бар» (Куран, Йунус 10:26). Сахих...