Ислам Жолу

Гороскоп жана Чычкан жылы

«Гороскоп болобу же болбойбу?» деген суроого жооп. Жылдыздардын жаралуу максаты ✨ “Сахих” Бухариде келтирилет, Катада айтты: «Аллах Таала бул жылдыздарды үч нерсе үчүн...