Ислам Жолу

Гороскоп жана Чычкан жылы

«Гороскоп болобу же болбойбу?» деген суроого жооп. Жылдыздардын жаралуу максаты ✨ “Сахих” Бухариде келтирилет, Катада айтты: «Аллах Таала бул жылдыздарды үч нерсе үчүн...

Соодадан (товардан) зекет чыгаруу

СООДАГА ЧЫГАРЫЛГАН ТОВАРЛАРДАН ЗЕКЕТ КАНТИП БЕРИЛЕТ ТУУРАЛУУ (Шейх Мухаммад Расляндын “Умдат аль-Ахкам” китебинен берген сабактарынан кыскартылып алынды) АНЫКТАМА Соода товарлары — киреше көрүү...