Tagged: тафсир

0

Аср сүрөөсүнүн тафсири

Солих ибн Фаузан ибн Абдуллах аль-Фаузан (1933-ж. төрөлгөн, Сауд Аравиясы) – учурдагы ахлю-с-сунна чоң аалымдарынын бири, факих, – шариат илимдеринин доктору. – Сауд...