[Видео] европалык жигит исламды кабыл кылуусу

Шейх Солих ас-Сухайми өзүнүн сабагын өтүп бүткөндөн кийин, ага келишип, залда отурган европалык адамдардын бирөөсү Исламды кабыл кылуу ниети бар экендигин айтышат.

Шейх Солих ас-Сухейми ал жигитти чакырып, Шахада келимесин оозмо ооз айттырып, ал Исламды кабыл кылышына күбө болот.

Андан соң Шейх динди жаңы кабыл кылган мусулманга кыска кеңештерин берип, жанындагыларга ага Ислам дининин таалимин акырындык менен берип туруусун насаат кылат.

Share

You may also like...

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *