Метка: Арак жерге баруу

  • Арак тууралуу аят-хадистер

    ⚡ Аллах Таала аракты арам кылган Курандагы аят: «Чынында, арак, кумарпоздук, сыйынуу үчүн орнотулган буттар жана «азлам» (пал ачуу) шайтандын иштеринен болгон ыпластык! Андан алыс болгула, силер ийгиликке жетээрсиңер» (Куран,...

  • Арам аралашкан тойлорго барсам болобу?

    «Жана алар жалган нерсеге күбө болушпайт» (Куран, аль-Фуркан 25:72) аятынын тафсири. Шейх Ибн аль-Усеймин өзүнүн кезектеги бир радио-сабактарында айтты: ? Бул жолугушууну – өткөндө токтогон жерибизден – Фуркан сүрөсүнүн акыркы...