Көрө албастык эмнелерге алып барат?

Шейх Солих Аль-Фаузан
(Аллах аны Өз коргоосуна алсын )

Бүгункү күндөгү эң залкар ахли-сунна аалымы

Чоң Уламалар Кеңешинин мүчөсү
Фатва боюнча Туруктуу Комитеттин мүчөсү
Мекке шаарынын Фикх Академиясынын мүчөсү
Ажыларды көзөмөлдөө комитетинин мүчөсү

Share

You may also like...

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *