Таап алган буюмду колдонсо болобу? — Шейх Ибн Баз

СУРОО. Эгер адам ээн жаткан жерден кой же төө таап алса, кийин аны сактап, багып жана ал мал төлдөп көбөйсө – аны сактаган, сугарган...