• Даарат алууда ооз-мурунду чайкоо (бирок сууну терең албаш керек). • Ооз жапкан учурда жунуп абалында болуу (хадис Айша). • Күндүз өз ыктыярсыз түшүркөп, урук суюктугунун...

Шейх Мухаммад ибн Солих аль-Усеймин رحمه الله  айтты: Пайгамбар ﷺ түңкү намазды *иш-аракети менен белгилүү санга чектеген*, бирок ошону менен эле бирге элдерди –...

Саарлыкка туруш сооптуу амал, бирок милдет эмес. Адам “Рамазанда орозо кармайм деп” айдын башында бир ниет кылса – айдын аягына чейин бул ниети жетиштүү....

❔Боюнда бар аял өзү үчүн же түйүлдүктөгү баласы үчүн чочуласа – орозо тутпай коюсу уруксатпы? ❕Шейх Ибн аль-Усеймин жооп берди: Боюнда бар аял эки акыбалдын бирөөндө...

  Орозону эмне бузат? : • Атайылап бир нерсе жеш же ичиш • Эрди катын жыныстык мамиле кылышы • Атайын кусуу • Аялдардын этек кири (хайз) келиши • Аялдардын төрөттөн...
орозонун пазилеттери

Орозонун пазилеттери жөнүндө хадистер ?Аллах орозону Өзү үчүн тандап алган жана орозо кармоочуларды ченемсиз сыйлыктары менен сыйлайт. Бул тууралуу Кудсий хадисте мындай дейт: “...Мен үчүн...
Орозого тиешелүү айрым терминдер

? ТАРАВИХ деген эмне? Таравих - Рамазанда окулчу түнкү намаз, куптандан кийин окулат. Эркектер жана аялдар үчүн бул намазды окуу сооптуу иш. Хадисте келет: "Ким...
орозонун ден-соолукка пайдалары

Орозо – организмдин табигий табыпы Орозонун ден-соолукка пайдалары өтө көп. Орозо – табигий табып десек болот. Орозо учурунда организм уулу заттар, шлак, туздар жана башка "таштандылардан"...

Ар түрдүү көз мончок-тумарларды, асыл таштарды тагынуу же болбосо кандайдыр бир дарактарга чүпүрөк байлоо жана булактарга барып жардам суроосу ж.б.у.с. нерселер - ыймансыздык жана...

Күндөрдүн биринде Сальман аль-Фарисийге кишилер конокко келип калышат. Өзү жупуну турган киши болгондуктан коноктордун алдына нан менен тузду гана коёт. Айтат: “Эгер Расулаллах ﷺ...

Адам бул дүйнөдө ар кандай сыноолор менен сыналат, каапыр жана мунафыктардан болгон душмандар менен сыналат. Динде бекем болуп, айныбоо үчүн адам сабырдуулукка муктаж. Фитналар келгенде...

Сөздүк маанисинде (إيمان) иймаан деген – ишенүү – дегенди билдирет. Бир уңгудан чыккан сөздөр (أمن) “амн” аманатчылык, бейкуттук;  (أمين) “амиин” чынчыл, ишенүүгө татыктуу адам;...
Ханафи мазхабы ‪‎Бараат

Ханафи мазхабынын эрежелеринин бири төмөндөгүчө: «Пайгамбарга ﷺ ээрчүү, анын жасаган нерселерин жасоодо гана эмес, ал жасабаган нерселерди таштоодо (жасабоодо) да турат». ? Бул эреже тууралу айтууда...

Жашоодогу кыйынчылыктар жана тардык адамдын өз колу менен жасаган күнөөлөрү аркылуу болот. Ошол кыйынчылыктар аркылуу анын күнөөлөрү жуулуп кетет. Алла Таала бир нече аяттарда баяндайт:...
истигфар деген эмне?

 Истигфар - күнөөнүн кечирилүүсүн суранып Аллахка кайрылып дуа кылуу. Аллахтан кечирим суроо - чоң ибадаттардын бири. ?Аллах айтат: “Аллахтан кечирим сурагын! Чындыгында, Аллах – Кечиримдүү,...

⛅ Мамлекет башчылар көбүнчө заалым кишилер болоору хадистерде эскертилген. Бул учурда аларга каршы чыкпастан, көп дуа кылуу керек. Пайгамбар ﷺ айтты: “Менден кийин силер адилетсиз...