Чыныгы аалымдардын белгиси

Шейх Салих Ас-Сухайми (хафизаху Аллах) айтты: Илимди терең билген, роббаний аалымдардын өзгөчө белгилери бар. Алардын кээбир белгилеринен: -Фатва берүүгө жулунуп, шашылышпайт. -Ар бир...