Акыйда

Акыйда

ℹ “Мечит” же “Масжид” – араб. “сажда кылынчу жер”. Кайсыл жерде сажда кылынса – ал жер масжид деп аталат. Ошондуктан хадисте келет: “Мен үчүн Жердин...

Бул жашоодогу негизги максат, кимде ким төмөнкү төрт маселени билип, түшүнсө анда ал жашоодогу максатын түшүнүптүр. 1- Аллах Таала, жин менен инсанды,жалгыз Анын өзүнө гана...

34-бап (глава): Аллахтын амалкөйлүгү'нөн бейкапар болуу ⚡ Аллах Тааланын сөзү: «Алар Аллахтын амалкөйлүгү'нөн ток көңүл болушту беле? Аллахтын амалкөйлүгүнөн зыян тартуучу коом гана ток көңүл...

"Гороскоп болобу же болбойбу?" деген суроого жооп.   Жылдыздардын жаралуу максаты ✨ “Сахих” Бухариде келтирилет, Катада айтты: «Аллах Таала бул жылдыздарды үч нерсе үчүн гана жараткан: 1⃣ асмандын кооздугу...

🌟 Жылдыздар аркылуу төлгө кылуу (астрология) 🔈 Китаб ат-Таухид (Мухаммад ибн Сулайман ат-Тамими) 2⃣9⃣ - бап (глава): Жылдыздар аркылуу төлгө ачуу (астрология)   “Сахих” Бухариде келтирилет, Катада айтты: «Аллах Таала бул жылдыздарды үч нерсе...

33-бап (глава): Таваккуль – Аллахка тобокел кылуу ("Китаб ат-Таухид" китебинен) Тобокел тууралуу аяттар 🌱 Аллах Таала айтты: «Аллахка гана тобокел кылгыла – эгер силер момун мусулман болсоңор»...

СУРОО. Намаз окуп, орозо кармап, бирок тозокко түшүп калуу мүмкүнбү? ЖООП. Шейх Солих ас-Сухейми айтты: Өтө пайдалуу жана маанилүү суроо! Аллахка жана Пайгамбарга ыйман келтирдик деп,...

№32 бап (бөлүм): Коркуу тууралуу 📖 Шейх Мухаммад Ибн Сулейман ат-Тамими КИТАБ АТ-ТАУХИД (таухид китеби) 🔹 Аллах Таала айтты: «Бул бир гана Шайтан. Ал өзүнүн достору коркутуп...

📖 Таухид Китеби (Китаб ат-Таухид) №30 бап: Жаандын жаашын жылдыздар менен байланыштыруу тууралуу 1⃣ Аллах Таала айтты: «Силерге берилген ырыскыны (б.а. жаанды) жалганга чыгарасыңарбы?!» 📚 (Куран,...

Шейх Абдурраззак аль-Бадр айтты: “ Аллах ” деген аттын мааниси Бул улуу ысым - Аллах Тааланын көркөм ысымдарынан. Ал Куранда башка ысымдарына караганда көбүрөөк эскерилет, болжол...